Tập phim


“Finally a heroic war movie with lots of action that is an interesting true story”

- phd_travel

Chấm điểm
rate of 12 Strong / 12 Kỵ Binh Quả Cảm 3.5

12 Strong

IMDB : 6.6/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Chris Hemsworth
Captain Mitch Nelson

Bình luận

VIVO