Tập phim


“22 Bullets is neatly acted, nicely made and boasts complex characters that have depth”

- David Aldridge

Chấm điểm
rate of 22 Bullets  /  22 Viên Đạn 3

22 Bullets

IMDB : 6.7/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Jean Reno
Charly Matteï
Kad Merad
Tony Zacchia
Jean-Pierre Darroussin
Martin Beaudinard

Bình luận

VIVO