Tập phim


“Đang cập nhật”

-

Chấm điểm
rate of The Expendables 2 / Biệt Đội Đánh Thuê 2 3

The Expendables 2

IMDB : 6.5/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Bình luận

VIVO