Tập phim


“This warm cartoon achieves all the attributes to amuse the children's audience.”

- Rotten Tomatoes

Chấm điểm
rate of The Son of Bigfoot / Bố Tớ là Chân To 3

Bố Tớ là Chân To

Rating : 6.1/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Bình luận

VIVO