“Câu chuyện tuy cũ nhưng được nhìn bởi con mắt khác đã khiến mạch phim trở nên hấp dẫn”

-

Chấm điểm
rate of Secret Door / Cánh Cửa Bí Mật 3.5

Cánh Cửa Bí Mật

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Han Suk Kyu
Vua Yeongjo
Yoon So Hee
Seo Ji Dam
Kim Yoo Jung
Seo Ji Dam (Lúc nhỏ)
Park Eun Bin
Thái Tử Phi Hye Kyung

Bình luận

VIVO