“This is such a great drama - characters are so genuine & situations were so identifiable. True to nowadays reality.”

- MyDramaList

Chấm điểm
rate of Mom / Câu Chuyện Mẹ Tôi 3.5

Câu Chuyện Mẹ Tôi

Rating : 7.7/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Cha Hwa Yeon
Yoon Jung Ae
Jang Seo Hee
Kim Yoon Hee
Kim Seok Hoon
Kim Young Jae
Choi Ye Seul
Kim Min Ji
Lee Tae Sung
Kim Kang Jae

Bình luận

VIVO