Tập phim


“A time-tripping Chinese-produced thriller that demonstrates just how far a mom will travel to save her son.”

- Rotten Tomatoes

Chấm điểm
rate of Reset / Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược 1

Reset

IMDB : 1/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Bình luận

VIVO