Tập phim


“Từ Nhà Sản Xuất Của Phim THE RING”

-

Chấm điểm
rate of Dark Awakening / Bóng Đêm Trỗi Dậy 3

Dark Awakening

IMDB : 4.2/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Lance Henriksen
Donovan O'Malley

Bình luận

VIVO