Tập phim


“Đang cập nhật”

-

Chấm điểm
rate of Detective Dee: Mystery of The Phantom Flame / Địch Nhân Kiệt: Thông Thiên Đế Quốc 3

Detective Dee: Mystery of The Phantom Flame

IMDB : 6.6/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Lưu Đức Hoa
Địch Nhân Kiệt
Đặng Siêu
Bùi Đông Lai
Lý Băng Băng
Thượng Quan Tịnh Nhi
Lưu Gia Linh
Võ Tắc Thiên

Bình luận

VIVO