Tập phim


“Braven is a decent thriller. Good actions, beautiful location ”

- Alan Ng

Chấm điểm
rate of Braven / Đối Đầu 3.5

Braven

IMDB : 6/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Bình luận

VIVO