Tập phim


“Global success. Yet more of drama, than a disaster.”

-

Chấm điểm
rate of The Earthquake / Động Đất Kinh Hoàng 4

The Earthquake

IMDB : 6.5/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Konstantin Lavronenko
Konstantin Berezhnoy
Mariya Mironova
Anna Berezhnaya
Viktor Stepanyan
Robert Melkonyan

Bình luận

VIVO