Tập phim


“The action scenes in this movie are so goddamn beautiful”

- Da'John Henderson

Chấm điểm
rate of The Raid 2: Berandal / Đột Kích 2 : Kẻ Sát Nhân 4.5

The Raid 2: Berandal

IMDB : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Bình luận

VIVO