Tập phim


“Despite a rather basic premise the film plays out more intriguingly than one might assume”

- Jim Alexander

Chấm điểm
rate of Shut In / Giam Cầm Quỷ Dữ 4.5

Shut In

IMDB : 3/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Naomi Watts
Mary Portman
Oliver Platt
Dr. Wilson
Charlie Heaton
Steven Portman

Bình luận

VIVO