“Làm thỏa mãn người xem ở khả năng diễn xuất khi các diễn viên chính lẫn phụ đều diễn tròn vai”

-

Chấm điểm
rate of Pretty Ugly (Beautiful Gong Shim) / Gong Shim Xinh Đẹp 4

Gong Shim Xinh Đẹp

Rating : 10/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Nam Goong Min
Ahn Dan Tae / Seok Joon Pyo
On Joo Wan
Seok Joon Soo

Bình luận

VIVO