“Đabg cập nhật”

-

Chấm điểm
rate of Kẻ Giấu Mặt / Kẻ Giấu Mặt 3.5

Kẻ Giấu Mặt

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Lâm Minh Thắng
Hải Sát Thủ
Thiên Bảo
Thái Quân
Cao Mỹ Kim
Tâm Châu
Huy Cường
Trương Vũ

Bình luận

VIVO