Tập phim


“It's a pretty good action adventure comedy”

-

Chấm điểm
rate of Lost in Hong Kong / Lạc Lối ở Hồng Kông 2.5

Lost in Hong Kong

IMDB : 5.4/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Bình luận

VIVO