“Kịch bản kịch tính cùng diễn xuất xuất sắc của các diễn viên”

-

Chấm điểm
rate of Mask / Mặt Nạ 4

Mặt Nạ

Rating : 1.2/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Soo Ae
Byun Ji Sook/Seo Eun Ha
Ju Ji Hoon
Choi Min Woo
Yeon Jung Hoon
Min Seok Hoon
Yoo In Young
Choi Mi Yeon

Bình luận

VIVO