Tập phim


“January 10, 2018 The battle of wits between humans and the assorted animals provides much of the laughs.”

- Rotten Tomatoes

Chấm điểm
rate of The Nut Job 2: Nutty By Nature / Phi Vụ Hạt Dẻ 2: Công Viên Đại Chiến 2.5

Phi Vụ Hạt Dẻ 2: Công Viên Đại Chiến

Rating : 5.3/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

VIVO