“Tấm lòng người mẹ dành cho con lúc nào cũng bao la như biển rộng! Nhưng có khi tình thương của những đứa con đối với ba mẹ thì nhỏ nhoi như hạt muối giữa đại dương...”

-

Chấm điểm
rate of Tấm Lòng Của Biển / Tấm Lòng Của Biển 4

Tấm Lòng Của Biển

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Bình luận

VIVO