Tập phim


“The Commuter is an amazing mix of other movies that successfully”

- James_Denton

Chấm điểm
rate of The Commuter / Hành Khách Bí Ẩn 3.5

The Commuter

IMDB : 6.3/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Liam Neeson
Michael MacCauley

Bình luận

VIVO