Tập phim


“Đang cập nhật”

-

Chấm điểm
rate of The Monkey King / Tây Du Ký: Đại Náo Thiên Cung 2.5

The Monkey King

IMDB : 4.8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Chung Tử Đơn
Tôn Ngộ Không
Hà Nhuận Đông
Nhị Lang Thần
Quách Phú Thành
Ngưu Ma Vương
Trần Kiều Ân
Thiết Phiến Công Chúa

Bình luận

VIVO