Tập phim


“Beautiful and hallucinatory, the greatest animated romance since Tim Burton's masterpiece Corpse Bride. A revelation.”

- Rotten Tomatoes

Chấm điểm
rate of Jack and The Cuckoo-Clock Heart / Trái Tim Không Được Yêu 3.5

Trái Tim Không Được Yêu

Rating : 7/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Bình luận

VIVO