Tập phim


“ Khi chúng ta nhận biết các nhân vật, nó trở nên rõ ràng rằng cái gì sâu hơn đang xảy ra.”

-

Chấm điểm
rate of Logan Lucky / Vụ Trộm May Rủi 3.5

Logan Lucky

IMDB : 7.1/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Bình luận

VIVO