Tập phim


“Chinese action romp with a dash of nationalistic fervor.”

- IMDb

Chấm điểm
rate of Wolf Warrior / Chiến Lang 2.5

Wolf Warrior

IMDB : 5.4/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Dư Nam
Long Tiểu Vân
Kevin Lee
Crazy Bull
Ngô Kinh
Lãnh Phong

Bình luận

VIVO