Tập phim


“A complex, unorthodox and emotionally resonant biopic.”

-

Chấm điểm
rate of Love and mercy / Yêu Thương Và Dung Thứ 4

Love and mercy

IMDB : 7.4/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Elizabeth Banks
Melinda Ledbetter
Paul Dano
Brian Young

Bình luận

VIVO