“Lần đầu tiên ra mắt với phiên bản lồng tiếng”

-

Chấm điểm
rate of Here Comes Love / Điều Làm Nên Hạnh Phúc 3.5

Điều Làm Nên Hạnh Phúc

Rating : 1.5/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Kim Ji Young
Lee Eun Hee
Lee Min Young
Na Sun Young
Go Se Won
Na Min Soo
Lee Hoon
Kim sang-ho / Geum Bang-seok

Bình luận

VIVO