“Lần đầu tiên ra mắt với phiên bản lồng tiếng”

-

Chấm điểm
rate of Modern Farmer / Nông Dân Thời Đại (Lồng Tiếng) 3.5

Nông Dân Thời Đại (Lồng Tiếng)

Rating : 5/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Lee Hong Ki
Lee Min Ki
Park Min Woo
Kang Hyeok
Lee Si Eon
Yoo Han Cheol

Bình luận

VIVO