“Tình tiết phá án logic, đầy bất ngờ”

-

Chấm điểm
rate of Mrs. Cop 2 / Quý Bà Cảnh Sát 2 3

Quý Bà Cảnh Sát 2

Rating : 10/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Kim Sung Ryung
Go Yoon Jung
Kim Min Jong
Park Jong Ho
Kim Bum
Lee Ro Joon
Im Seul Ong
Oh Seung Il
Son Dam Bi
Shin Yeo Ok

Bình luận

VIVO