“Tình tiết phá án logic, đầy bất ngờ”

-

Chấm điểm
rate of Mrs. Cop / Quý Bà Cảnh Sát 4

Quý Bà Cảnh Sát

Rating : 1.5/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Kim Hee Ae
Choi Young Jin
Kim Min Jong
Park Jong Ho
Lee Da Hee
Min Do Young
Son Ho Joon
Han Jin Woo

Bình luận

VIVO