“This drama filled with romance, comedy, family entertainment, and also many touching scenes, definitely worth watching, and took China by a storm.”

- IMDb

Chấm điểm
rate of My Fair Princess / Hoàn Châu Cách Cách 4

Hoàn Châu Cách Cách

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Triệu Vy
Tiểu Yến Tử
Lâm Tâm Như
Hạ Tử Vy
Châu Kiệt
Phúc Nhĩ Khang
Trương Thiết Lâm
Hoàng đế Càn Long

Bình luận

VIVO