“Chút nhẹ nhàng cho những tâm hồn lãng mạn”

-

Chấm điểm
rate of My Lovely Girl / Em Thật Tuyệt Vời 4

Em Thật Tuyệt Vời

Rating : 9/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Bi Rain
Lee Hyun Wook
Krystal Jung
Yoon Se Na
Cha Ye Ryun
Shin Hae Yoon

Bình luận

VIVO