“Nghề thế thân: Hài hước mà thấm thía tình người !”

- Tạp chí Điện ảnh Việt Nam

Chấm điểm
rate of Nghề Thế Thân / Nghề Thế Thân 3.5

Nghề Thế Thân

Rating : 1/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Bình luận

VIVO