“It's a brilliant comedy story that makes you believe in first love once again!”

- MyDramaList

Chấm điểm
rate of She Was Pretty / Cô Nàng Xinh Đẹp 4

Cô Nàng Xinh Đẹp

Rating : 8.3/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Park Seo Joon
Ji Sung Joon
Choi Si Won
Kim Shin Hyuk

Bình luận

VIVO