“Lần đầu tiên ra mắt với phiên bản lồng tiếng”

-

Chấm điểm
rate of Six Flying Dragons / Rồng Tranh Bá (Lồng tiếng) 4

Rồng Tranh Bá (Lồng tiếng)

Rating : 10/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Bình luận

VIVO