“Thiên Tài Lang Băm - Bom tấn xây dựng từ những hình tượng tương phản”

- Theo Dân Trí

Chấm điểm
rate of The Gang Doctor - Yong Pal / Thiên Tài Lang Băm 4.5

Thiên Tài Lang Băm

Rating : 10/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Joo Won
Kim Tae Hyun
Kim Tae Hee
Han Yeo Jin
Jo Hyun Jae
Han Do Joon
Chae Jung Ahn
Lee Chae Young

Bình luận

VIVO