“Thề Không Gục Ngã là một lát cắt đa chiều, nhiều góc độ về cuộc sống của cộng đồng người Hoa hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.”

-

Chấm điểm
rate of Thề Không Gục Ngã / Thề Không Gục Ngã 4

Thề Không Gục Ngã

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Bình luận

VIVO