“Phim gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về một tình yêu đẹp, phong trào hướng đạo sinh, các hoạt động giải trí lành mạnh và nhất là hình ảnh cây đàn tranh - cây đàn truyền thống của dân tộc, đang ngày càng thu hút khách du lịch sẽ hòa quyện để trở thành một bức tranh sinh động đầy tình người.”

-

Chấm điểm
rate of Tình Cù Lần / Tình Cù Lần 4

Tình Cù Lần

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Thái Hòa
Cù Lần
Quốc Trường
Cao Thông - Bách Tùng

Bình luận

VIVO