“Kịch bản phim nhân văn, sâu sắc nhưng cũng không thiếu phần kịch tính.”

-

Chấm điểm
rate of Vũ Khúc Trong Đêm / Vũ Khúc Trong Đêm 4

Vũ Khúc Trong Đêm

Rating : 7/10

“Với sự tham gia của các diễn viên"

Minh Loan
Khánh Trang
Hiền Mai
Bà Nhược
Trần Tuấn
Sĩ Huỳnh

Bình luận

VIVO