“My Fair Princess is like the best Chinese drama ever! The soundtrack is very awesome too.”

- IMDb

Chấm điểm
rate of My Fair Princess 2 / Hoàn Châu Cách Cách 2 3.5

Hoàn Châu Cách Cách 2

Rating : 7.4/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Triệu Vy
Tiểu Yến Tử
Lâm Tâm Như
Hạ Tử Vy
Lưu Đan
Hàm Hương
Châu Kiệt
Phúc Nhĩ Khang
Trương Thiết Lâm
Hoàng đế Càn Long

Bình luận

VIVO