Tập phim


“Boasts an impressive cast, catchy tunes and an entertaining fairy tale plot.”

- Rotten Tomatoes

Chấm điểm
rate of Legends of Oz: Dorothy's Return / Huyền Thoại Xứ Oz: Dorothy Trở Lại 2.5

Huyền Thoại Xứ Oz: Dorothy Trở Lại

Rating : 5.5/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Bình luận

VIVO