Tập phim


“Just the thing you're looking for. Call it a guilty pleasure, but really enjoyed.”

- IMBd

Chấm điểm
rate of Mechanic: Resurrection / Sát Thủ Thợ Máy: Ngày Tái Xuất 3

Mechanic: Resurrection

IMDB : 5.7/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Bình luận

VIVO