Tập phim


“It's all quite stale but never outright offensive.”

- Rotten Tomatoes

Chấm điểm
rate of Outcast / Mối Thù Hoàng Tộc 2.5

Outcast

IMDB : 4.6/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Bình luận

VIVO