Tập phim


“Đang cập nhật”

-

Chấm điểm
rate of Patriots Day / Ngày Định Mệnh 3.5

Patriots Day

IMDB : 7.4/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Mark Wahlberg
Tommy Saunders
Kevin Bacon
Richard DesLauriers
J.K. Simmons
Jeffrey Pugliese
Michelle Monaghan
Carol Saunders

Bình luận

VIVO