Tập phim


“A big reason why you might want to see this film is because Pierce Brosnan is in it.”

- Rotten Tomatoes

Chấm điểm
rate of The November Man / Sát Thủ Tháng Mười Một 3

The November Man

IMDB : 6.3/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Pierce Brosnan
Peter H. Devereaux
Luke Bracey
David Mason

Bình luận

VIVO