Tập phim


“Tôi được biết Chạy Đi Chờ Chi - Running Man Việt Nam là lần đầu tiên có sự kết hợp của ekip Việt Nam và Hàn Quốc sản xuất 1 chương trình truyền hình. Tuy chưa hoàn hảo nhưng nó bước đầu ghi dấu ấn rất đáng kể và hay cho người hâm mộ”

-

Chấm điểm
rate of Chạy đi chờ chi - Running man việt nam / Chạy đi chờ chi - Running man việt nam 5

Chạy đi chờ chi - Running man việt nam

Rating : 9/10

Bình luận

VIVO