“Làn Sóng Xanh Next Step: Sự kết hợp đột phá giữa Radio-Digital-Truyền Hình”

-

Chấm điểm
rate of Làn Sóng Xanh Next Step 2018 / Liveshow Làn Sóng Xanh Next Step Tháng 7 4.5

Liveshow Làn Sóng Xanh Next Step Tháng 7

Rating : 8/10

Bình luận

VIVO