VIVO

“1000 stars! The best serries of all times.”

- IMDB

Chấm điểm
rate of Bảy Viên Ngọc Rồng Z Kai / Dragon Ball Z Kai 4

Bảy Viên Ngọc Rồng Z Kai

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

VIVO
VIVO

VIVO