VIVO

“1000 stars! The best serries of all times.”

- IMDB

Chấm điểm
rate of Chuyện Hình Sự Nước Mỹ: Vụ Ám Sát của Gianni Versace / American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace 4

Chuyện Hình Sự Nước Mỹ: Vụ Ám Sát của Gianni Versace

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Darren Criss
Andrew Cunanan
Edgar Ramírez
Gianni Versace
Penélope Cruz
Donatella Versace
Ricky Martin
Antonio D'Amico
Cody Fern
David Madson
Judith Light
Marilyn Miglin

Bình luận

VIVO
VIVO

VIVO