VIVO

“Đang cập nhật”

-

Chấm điểm
rate of Đừng Làm Em Khóc / Don't Make Her Cry 4

Đừng Làm Em Khóc

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Kim Jung Eun
Jung Duk In
Song Chang Ui
Kang Jin Woo
Ha Hee Ra
Na Eun Soo
Oh Dae Gyu
Jin Myung
Lee Tae Ran
Choi Hong Ran
Lee Soon Jae
Kang Tae Hwan

Bình luận

VIVO
VIVO

VIVO