VIVO

“1000 stars! The best serries of all times.”

- IMDB

Chấm điểm
rate of Ngọn Gió Đời Tôi / Blow Breeze 4

Ngọn Gió Đời Tôi

Rating : 8/10

“Với sự tham gia của các diễn viên”

Im Ji Yun
Kim Mi Poong/Kim Seung Hee
Son Ho Joon
Lee Jang Go
Han Joo Wan
Jo Hee Dong
Im Soo Hyang
Park Shin Ae
Jang Se Hyun
Lee Jang Soo

Bình luận

VIVO
VIVO

VIVO